Jane Doe-755 The legal name.. no name no game

Voor de enkelen die dit zullen begrijpen!

De vraagstelling !

bron: http://vrijemens.wordpress.com/

Op 4 oktober 2014 werd een “onbekende vrouw” (zie foto) opgepakt door de Dordtse politie.
De vrouw was in hechtenis genomen, omdat ze zwart reisde in de trein op het traject tussen Rotterdam en Dordrecht, ze kon geen vervoersbewijs noch geldig identiteitsbewijs overleggen.
Daardoor was men in het ongewisse over haar identiteit en aldus werd de vrouw meegenomen naar het politiebureau.
Na een aantal dagen werden hemel en aarde bewogen, inclusief inschakeling van alle landelijke media, om achter de identiteit van de vrouw te komen.

Het zou gaan om een vrouw van rond de 50 jaar, mogelijk uit Scandinavië, ze sprak slecht engels.

de zogenaamde jane doe-755

De vrouw noemde zich Jane Doe (nummer 755), geboren 1 januari 1900 en beweerde dat ze afkomstig was van “Planet Earth”.
Volgens de politie is ze niet in de war ! Ze schijnt lid te zijn van een groep die de “geloofsovertuiging” heeft dat iedereen een wereldburger is.
Vrouwelijke “sekteleden” heten allemaal Jane Doe, door deze verklaring heeft de politie haar uiteindelijk na 56 uur vrijgelaten.
De politie had de “114 jaar oude Jane Doe” nog langer vast kunnen houden op verdenking dat ze illegaal in Europa is, maar bij het uitlezen van haar mobiele telefoon zijn ‘aanwijzingen’ gevonden dat ze afkomstig is uit Europa.

De mysterieuze vrouw, bleek een Deense vrouw te zijn en heeft inmiddels “de Nederlandse bodem” verlaten, ze had zich anders moeten houden aan een wekelijkse meldplicht.
De vrouw verbleef niet illegaal in Nederland. Maar wie is ze eigenlijk en waarom is ze niet langer vastgehouden ?

 Waarom is alle ophef omtrent iemands wettelijke NAAM nu zo nodig ?

De Verklaring !

De basis uitgelegd:

(lees het een paar keer door, het concept is eenvoudig, maar je bent niet gewend om anders over jezelf en het systeem waarin je leeft te denken.)

Wij allen zijn geestelijke wezens met een menselijke ervaring in de tijdelijke, materiële realiteit waarin we ons nu bevinden.
We zijn en voelen ons mens, maar in essentie zijn we geestelijk, hetgeen we plots lijken te zijn vergeten op het moment dat we geboren worden.
Vrije zielen in een menselijke hoedanigheid, dat zijn we als we worden geboren. Ons menselijk voertuig is een hulpmiddel bij onze universele ontdekkingsreis.
Onthoud dit goed, want dit is wie je bent !

En dan begint het spel! Onze ouders, geven ons een naam en GEVEN-ons-AAN / DOEN aanGIFTe  bij de gemeente , waar we worden geregistreerd.RISK
Wat er feitelijk gebeurt is dat ONZE NAAM een WETTELIJKE NAAM is geworden, we zijn een geregistreerde PERSOON geworden, aan de hand waarvan een NATUURLIJKE PERSOON wordt gecreëerd.
Wat de gemeente aan de ouders verzuimt om te vertellen is dat door aanGIFTe, de NAAM (persoonsgegevens in combinatie met de geboortedatum en -plaats etc.) via een GIFT eigendom is geworden van DE KROON. (voor G.I.F.T. zie voetnoot 1)
Er wordt een geboorteakte gecreëerd: Het “ERFZONDECONTRACT”. De NAAM waarvan je denkt/claimt dat deze van jou is, is NIET jouw creatie.
Je “aangenomen NAAM” is een creatie van je ouders/familieleden/adoptieouders, NIET VAN JOU.
Het is een originele creatie van iemand anders, die op haar beurt geregistreerd werd en dus in eigendom overgegeven is aan de KROON CORPORATIE, net zoals hierboven beschreven.
Door dit bedrog was en is JE ZIEL letterlijk onderworpen aan slavernij, op basis waarvan alle GELD/SCHULD wordt gecreëerd. Er wordt een waarde (schuld) aan je geboorteakte gehangen (als onderpand voor staatsleningen), gebaseerd op alle toekomstige inkomsten uit BELASTINGEN/LENINGEN/SCHULDEN die een kind verwacht wordt te betalen, zolang we deel uitmaken van dit bedrog tegen de mensheid.

tattooage

 Gebruik van de wettelijke naam is fraude

De WETTELIJKE NAAM / NATUURLIJKE PERSOON is via registratie opgenomen binnen HET SYSTEEM, een “fictieve wereld” van papier en contracten, waarbinnen het mogelijk is om te handelen en winst te behalen (profiteren, commercie) etc. allegorisch de Hoer van Babylon genaamd.
Dit systeem HOEF je echter niet te gebruiken, maar als je er aan wil deelnemen dan dien je een WETTELIJKE NAAM te gebruiken. De meesten van ons doen dat, omdat we willen profiteren van het systeem (of onwetend zijn) !
Zoals gezegd, die WETTELIJKE NAAM is eigendom van DE KROON, dus als je die naam gebruikt en deelneemt aan het systeem, dan pleeg je schending van COPYRIGHT (zie voetnoot 2) én je pleegt FRAUDE, omdat je een NAAM gebruikt die NIET van jou is én je doet je voor als iets wat je niet bent (personificatie van andermans naam/natuurlijke persoon). De overheid dwingt je NIET om die NAAM te gebruiken, je moet daar zelf voor kiezen. Maar als je dat doet zonder toestemming van de KROON dan pleeg je diefstal. Als je instemt een WETTELIJKE NAAM te hebben/zijn, dan is dit een CONTRACT met DE KROON !  (Mensen die denken dat ze geen belasting hoeven te betalen omdat ze geen contract hebben met de staat lullen dus uit hun nek, wanneer ze wel de wettelijke naam gebruiken in het dagelijks verkeer)

Identiteitsdiefstal. Het onwettig nemen en gebruiken van iemand anders identificatie-informatie voor frauduleuze doeleinden

Je kiest er zelf eigenmachtig voor om aan de hand van de GEBOORTEAKTE een IDENTITEITSBEWIJS te laten maken of een BANKREKENING te openen. Daaruit blijkt intentie om fraude te plegen, ook al ben je er niet van op de hoogte dat je dat doet.
De geboorteakte is echter geen bewijs van IDENTITEIT (dit staat uitdrukkelijk op veel internationale birthcertificates), dus ook op die wijze pleeg je FRAUDE.
Je kiest er zelf voor om in FRAUDE en ONEER te leven ! Dit gaat diep en heeft zeer ernstige consequenties.

Grafsteen Grafzerk

Iedereen die de wettelijke naam gebruikt is wettelijk gezien DOOD !

Wat is het verschil tussen een LEVENDE ZIEL en een MENS/(NATUURLIJKE) PERSOON/WETTELIJKE NAAM ??
Jij bent de levende ziel, in het tastbare, menselijke lichaam. Jij bent NIET je NAAM, je gebruikt een NAAM. Dat is simpel.
De wettelijke naam/natuurlijke persoon is echter een ander verhaal. Deze bestaat slechts op PAPIER, dus niet echt als levende fysieke entiteit, het is een FICTIE/FICTIEF !!!
Iets van papier is DOOD, het ademt niet, spreekt niet etc… DAAROM is IEDEREEN die een WETTELIJKE NAAM gebruikt WETTELIJK/LEGAAL gezien DOOD.
Bijvoorbeeld:  in een rechtbank heb je een advocaat nodig, jij als DODE kan niet spreken, bovendien zit je met ONREINE handen daar (personificatie van een naam). De rechter en advocaat hebben een EED gezworen om in eerste instantie de belangen van de KROON te behartigen, zij hebben toestemming gekregen om Krooncopyright materiaal en hun wettelijke NAAM in ere te gebruiken.
Daarom bestaat er GEEN rechtvaardigheid in ons rechtssysteem. Jij bent immers zelf al een FRAUDEUR/BEDRIEGER indien je een rechtszaal binnenloopt. (Wil je hier meer over weten lees Babylon is Gevallen en Overeenkomstig jouw Fraude) Niemand zal je dit vertellen, de Kroon is op jouw “lichaam, ziel, geest” uit en er wordt natuurlijk veel geld verdiend door dit NAAMspel.

verbreek contract

Het verbreken van het contract

Een contract is datgene waarmee je instemt (op spiritueel niveau), simpel.
Alle zaken die zijn geregistreerd (jijzelf, kinderen, auto’s, huizen, huwelijk, bankrekeningen etc.)  zijn VOLLEDIG OVERGEGEVEN aan de KROON CORPORATIE met bewuste instemming (consent), zonder wettelijke toevlucht of rechtmatig herstel, totdat zulke zaken verwijderd zijn door de INTENTIE om fraude te plegen (bewust of onbewust) aan het licht te brengen van hen die in dienst zijn van de KROON CORPORATIE.
Wat betekent dat laatste?
Je dient eerst, voordat je jouw creaties en “eigendommen” ook echt de jouwe kunt noemen, de frauduleuze intentie te onthullen van dit misleidende, op bedrog gebaseerde SYSTEEM (omdat dit NIET is verteld aan je ouders bij registratie), dan zijn alle CONTRACTEN verbonden tussen JOU, LEVENDE ZIEL, én het systeem vanaf DAT moment VERVALLEN én NIETIG geworden, voor NU en ALTIJD!
Het feit dat de Staat speciale kantoren en afdelingen creëert waar mensen zich kunnen registreren, afdeling Burgerzaken, is voldoende bewijs om uit te gaan van een opzettelijk misleidende INTENTIE van de zijde van de Kroon.

Het is uiteindelijk aan degenen binnen het systeem, die verantwoordelijk zijn voor de fraude, om de fouten zo spoedig mogelijk te herstellen. Zo niet, dan zal “de Hoer” haar eigen bloed drinken en instorten.

Alles wat wettelijk is geregistreerd is eigendom van de Kroon

Zo boven, zo beneden -> is je ziel op aarde gebonden / ben je een slaaf hier, dan ben je dat ook op spiritueel/creatie niveau.
Wil je dus het CONTRACT tussen JOU en de WETTELIJKE NAAM/KROONCORPORATIE verbreken, dan dien je BOVENAL te weten WIE JE BENT én verban je de gedachte dat JIJ de WETTELIJKE NAAM bent uit je wezen. Gebruik GEEN naam of kies een eigen, niet geregistreerde naam.
Het verbreken van dit CONTRACT gebeurt NIET op papier (=fictie) maar in je HART op SPIRITUEEL NIVEAU. Vanaf dat moment leef je NIET langer in het systeem, je bent herboren, omdat je dood was. ziel
Dat betekent dat je NIET langer onderhevig bent aan de wetten en regels van het systeem, dat je ONAANTASTBAAR bent geworden (het systeem heeft niets meer over jou te zeggen), omdat je NU onder je EIGEN jurisdictie (universele wetten) valt én niet langer onder de DODE, FICTIEVE jurisdictie van het systeem (slavernij, en mensenhandel ofwel commercie).

Het verschil tussen jouw naam en de wettelijke naam

Veel waarheidszoekers hadden al lang in de gaten dat er iets niet klopte aan het systeem waarin we leven. De sleutel tot de fraude moest iets heel simpels zijn, iets wat iedereen heeft en waar iedereen tot de dood aan wil vasthouden. De sleutel bleek de NAAM te zijn.
Maar, zul je zeggen, mijn naam is toch van mij? Ja, dat klopt zeker. Die naam heb je van je ouders gekregen.
Maar de naam die jij hebt klinkt precies hetzelfde als de geregistreerde, wettelijke naam, die eigendom is van de Kroon.
De crux van het verhaal zit hierin, dat in het dagelijkse verkeer, steeds AANGENOMEN en VERONDERSTELD wordt dat je de WETTELIJKE NAAM gebruikt, waarmee jij je meteen voegt in het systeem én waarmee je dus verwordt tot een dode entiteit.
Nogmaals, realiseer je vooral dat wij namen gebruiken, we ZIJN de naam niet ! Lose the NAME, win the GAME !

medeplichtigen aan fraude

Medeplichtigen in Fraude

In ons leven komen wij vele anderen tegen die zich MEDEPLICHTIG maken aan het gebruik van onze wettelijke naam en bevestigen dat WIJ die NAAM ZIJN. Denk allereerst aan je eigen ouders en familie, medisch personeel, verzekeringsmedewerkers, bankemployees, onderwijspersoneel, politie, overheidspersoneel et cetera. Het bevestigen dat iemand die een levende ziel is een wettelijke naam is betekent SPIRITUELE MOORD. Jij bent immers een levende ziel en leeft in een “3-D wereld”, terwijl anderen dan beweren dat je leeft in de platte, dode 2-D wereld. Dat is SPIRITUELE MOORD en medeplichtigheid aan NAAMFRAUDE.
Hieronder enkele voorbeelden via onderstaande links:
Voor iedereen
Let op Juridische afdeling
Aan alle bankmedewerkers
Wetsdienaren en rechtshandhavers; alle takken van defensie, politie, marechaussee etc.
Postkantoormedewerkers/ Rijksambtenaren/alle en elke MEDEWERKER in dienst van het ophalen, sorteren en bezorgen van post etc.
Politieagenten

Valse personificatie. De misdaad van jezelf valselijk voordoen als een andere persoon, DOORGAANS een RECHTSHANDHAVER (sic!) met als doel om iemand te bedriegen

Een paar verschillen tussen een vrije ziel en iemand met een wettelijk geregistreerde naam

Iemand die ermee instemt dat hij/zij een wettelijke geregistreerde naam is, die erkent DOOD te zijn en heeft een heel pak regels en wetten om zich aan te houden en dat begint al op jonge leeftijd.

DOA - Dood bij aankomst

Allereerst krijgen wij reeds als pasgeborene te maken met vaccinaties, daarna verplicht indoctrinatie-onderwijs, jaren en jarenlang wordt ons geleerd wat “NORMAAL” is en WAT wij moeten denken, niet HOE wij zelfstandig kunnen denken. Ons blanco canvas wordt totaal beschilderd door anderen met WELKE NAAM we ZIJN, nationaliteit, religie, statusverschillen, geschiedenis, ideeën et cetera.
Daarna volgt beroepsonderwijs, de schulden die verbonden zijn aan onze geboorteakte dienen immers afbetaald te worden. Wij steken al onze TIJD, CREATIEKRACHT, en ENERGIE daarin (hallo! wakker worden). Daarna kun je nog genieten van een pensioentje, maar het zou beter zijn als jij meteen na pensionering sterft. Ondertussen heb je in je leven voor alles wat je deed toestemming moeten vragen aan de staat (afhankelijk van moedertje staat). Het identiteitsbewijs moet steeds getoond worden (wie iemand is en of iemand leeft kun je NOOIT vaststellen aan de hand van een stuk papier, maar kan altijd én alleen maar worden bewezen door een levende mens zelf). Autorijden mag pas met een licentie, legitimatiebewijs. Belasting, btw, boetes en allerlei verhogingen op prijzen dienen betaald te worden.

Iemand met een licentie, doet zaken die zonder zo'n akkoord onwettig zouden zijn, de persoon is licentieus, het ontbreekt of men negeert morele of juridische beperkingen, vooral in seksuele activiteit; onzedig, wulps (sic!)

We leren om een gehoorzame burgerslaaf te zijn, die ons netjes aan de regels houden die anderen, ten voordele voor zichzelf, hebben bedacht. Het is een absurde vorm van VAMPIRISME.
Jij raakt nodeloos verloren in DUALITEIT, stemt in met het corrupte frauduleuze systeem en maakt je medeplichtig aan haar misdaden, oorlogen, mensenhandel, onderdrukking, armoede, vernietiging van het milieu en bedrog. Jij stevent af op een uitzichtloos leven zonder vrijheid, waarin alles voor je wordt bepaald en verliest lichaam, ziel en geest en zal nog een keer mogen reïncarneren om het nog eens over te doen, totdat je eerlijk en authentiek genoeg bent om keuzes in WAARHEID te maken vanuit het HART.

Een vrije ziel gebruikt GEEN wettelijke geregistreerde naam en is derhalve LEVEND, een eigen autoriteit (auteur, iemand die zelf een verhaal schrijft en zelf zijn eigen canvas beschildert) en iemand met een eigen jurisdictie (de natuurlijke wet, universele wet), vanuit een intrinsieke waardering voor al het leven. Een vrije ziel hoeft aan niemand toestemming te vragen, maar neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en zijn interactie met de wereld. Een vrije ziel is, in alles wat ze doet, gericht op denken en doen van zaken met een waarde voor allen (omdat ze weet dat ze daar zelf deel van uit maakt). Ze raakt niet verstrikt in materiële wereld (meatstick-world), omdat zij weet dat ze in essentie geestelijk is, ze raakt dus ook niet verloren in de drama’s en leugens van de wereld. Ze doorziet dualiteit én is onverdeeld op aards en spiritueel niveau (zo boven zo beneden), gaat dus niet op in zwart-wit, man-vrouw, goed-slecht, of debatten daarover, maar neemt een neutraal gezichtspunt in. In alles is goed én slecht te vinden.
Een vrije ziel weet dat de wereld haar speeltuin is en dat geen enkele fictieve corporatie bezit of eigendom kan claimen, omdat we de aarde allemaal mogen gebruiken. Een vrije ziel neemt niet deel aan verkiezingen, ze behoudt haar eigen levende STEM. Een vrije ziel leeft en staat in WAARHEID, waardoor het UNIVERSUM haar in alles zal steunen.

applaus voor jezelf omdat je al tot hier hebt gelezen – we gaan verder …

Rechts de fictieve wereld, met grenzen aangegeven. Landen bestaan ALLEEN op papier, niet in de realiteit! Nederland bestaat dus NIET !

Het verschil tussen de echte wereld en de fictieve, dode wereld

In de fictieve, denkbeeldige wereld gaat het om CONTRACTEN (link) zoals ook in de illustraties hierboven is te zien. Landen bestaan omdat dit door hiërarchie (machthebbers) op papier per contract zo is bepaald, via hun spel van VERDEEL EN HEERS.
Landen kunnen ontstaan, verdwijnen of de landsgrenzen kunnen worden aangepast. Het is net een spelletje Risk. De wereld zoals wij denken dat deze is, is puur FICTIE (DODE FICTIE in 2-D), maar we hebben het allemaal op school geleerd dat het zo is toch?
Precies, wie bepaalt jouw WAARHEID en met welke reden, WAAROM?
Mensen die roepen dat ze Nederlander zijn of Amerikaan, die geven daarmee aan niet in de ECHTE realiteit te leven, maar in de wereld van de DODE, PAPIEREN FICTIE. Dat mensen zo denken heeft machthebbers door de eeuwen heen steeds in de kaart gespeeld en nog zijn er mensen die het niet doorhebben.
In de echte wereld is iedereen GELIJKWAARDIG (geen hiërarchie) en deelt iedereen alles met allen, of het nu materiële spullen zijn, talenten of kennis.
Maar goed, laat ik hier even stoppen, omdat ik anders te ver uitweid van het verhaal waar het uiteindelijk om ging: JANE DOE.
Je begrijpt nu vast wel hoezeer je bent geïndoctrineerd geweest, tot nu toe.

Eindelijk: De zaak Jane Doe uitgelegd

Na het voorgaande gelezen te hebben, zal het een stuk gemakkelijker zijn om te begrijpen wat precies de situatie is omtrent JANE DOE.

De eigenlijke naam JANE DOE-755 is een wettelijke geregistreerde naam, geregistreerd door een instantie/corporatie (eigendom van de Kroon, zie voetnoot 3) die dit doorgaans ook doet bij geboortes, een ziekenhuis, te weten:
Mount Sinaï Hospital, 600 University Avenue, Toronto, ONM5G1X5.
De geboortedatum verbonden aan deze naam is 1 januari 1900, geslacht: M/V (mannelijk en vrouwelijk tegelijk, dus onverdeeld, noem het transgender). Let op: het gaat hier om een wettelijke NAAM, niet om een levende ziel in een menselijk lichaam.

the Crown

De naam is eigendom van de KROON:
Mansion House (office of the Lord Mayor)
Private Secretary, William Chapman Mansion House
London
EC4N 8BH
(geen Engeland of UK, want the City of London Corporation heeft haar eigen status)

De kwestie Jane Doe in Dordrecht:

Het gaat hier om een “onbekende vrouw” opgepakt door de “Dordtse politie”. De politie is op zoek naar haar IDENTITEIT en heeft haar daarom meegenomen naar het bureau. De vrouw geeft de naam Jane Doe-755 op als wettelijke naam, de vrouw is NIET in de war.

Identiteit, de identieke aard van twee of meer dingen; de authenticiteit van een persoon of ding. Begrijp dat authenticiteit nooit met een stuk papier kan worden bewezen, tenzij in een fictieve wereld.

Laten we die zaken eens ontleden.
Wanneer die “vrouw” de naam Jane Doe-755 gebruikt, is ze dus zowel man als vrouw, dat wil zeggen spiritueel onverdeeld. Ze WEET WIE ZE IS en ze weet wie ze niet is (geen naam), ze is zeker niet in de war !
Ik ben op de hoogte van het feit dat de naam Jane Doe-755 haar is gegeven, wat inhoudt dat ze de naam gebruikt in EER, ze gebruikt dus niet een wettelijk geregistreerde naam die ze heeft gestolen, zonder toestemming van De Kroon, wat wel het geval zou zijn als ze “haar eigen wettelijke naam” zou gebruiken. Het gebruik van bovenstaande naam houdt in dat ze een naam gebruikt van een EERWAARDIG BURGER van THE CITY OF LONDON STATE.

De politie heeft de vrouw opgepakt en mag uiteraard mensen die een WETTELIJKE NAAM gebruiken oppakken volgens de regels van de wet.
De wetshandhavers hebben echter wel één grote fout gemaakt, indien ze een boete hebben uitgeschreven op deze naam!
Iedereen die een wettelijke naam gebruikt valt onder de jurisdictie van de Kroon. Jane Doe-755 is echter een EERWAARDIG BURGER van de City of London State.
Justitie én politie moeten in eerste instantie de belangen behartigen van de Kroon, maar hebben, door het creëren van deze FRAUDULEUZE OVEREENKOMST, DE KROON MEDEPLICHTIG gemaakt aan FRAUDE.
De naam Jane Doe-755 mag gebruikt worden, maar niemand mag een CONTRACT aangaan met die naam en daarbij de belangen van de Kroon schaden.

Had de “vrouw” echter GEEN wettelijke naam gebruikt, dan zou de politie GEEN JURISDICTIE hebben gehad en hadden ze haar niet mogen arresteren, aanraken, noch fouilleren, noch haar telefoon doorzoeken et cetera, ze was in dat geval ONAANTASTBAAR.
Dit is echter geen vrijbrief voor criminelen, die een echte misdaad plegen, anderen in gevaar brengen of de vrede verstoren en op deze manier uit handen van de politie willen blijven. Natuurlijk recht is immers altijd geldend. Door je acties ben je gekend!

het spook

de geest van jane doe

Let wel: Jane Doe-755 is een NAAM, geen levende ziel, het is ‘n fictief idee, een SPOOK, dat 114 jaar jaar lang al rondwaart. Dus wie heeft de politie nu eigenlijk gearresteerd ? Een geest ?

De conclusie is dat het gaat om een Scandinavische vrouw uit Denemarken. Inmiddels weten wij dat zowel de term “Scandinavisch” als “Denemarken” FICTIEF zijn. De vrouw claimt van de planeet aarde te zijn, in zekere zin is dit correct, ze erkent daarmee onder geen “JURISFICTIE” te vallen, maar bevestigt dat wij allen gelijkwaardig zijn en leven op een zelfde planeet die we delen.

De politie heeft geprobeerd haar IDENTITEIT te achterhalen, om zich opnieuw te laten voegen/te contracteren met de WETTELIJKE NAAM/het FICTIEVE SYSTEEM. Was dat gelukt, dan had de politie(agent) een PROBLEEM gehad, degene die had gezorgd voor voeging had zich STRAFBAAR gemaakt aan SPIRITUELE MOORD en was MEDEPLICHTIG geweest aan de NAAMFRAUDE. De vrouw was in dat geval ook in staat voor oneer geweest (fraude).

Ze is niet langer vastgehouden, omdat je een SPOOK niet langer kunt vasthouden ! Voor een meldingsplicht geldt hetzelfde, wie gaat zich melden ?

de sekte

De “vrouw” zou onderdeel uitmaken van een sekte, waarin alle leden de naam Jane Doe dragen?

sekteleden

Ik ben bekend met de groep mensen waarmee “de vrouw” is verbonden, het betreft hier de “Emerald Table” van gastvrouw “kate of gaia” (zie voetnoot 4). Het gaat niet om een sekte, zeker niet om een geloofsgenootschap, maar om een internationale groep individuele, ge(com)passioneerde zielsverwanten, die samen op zoek zijn naar een zuivere, spirituele manier van leven, waarbij het staan in (onthulde) waarheden voorop staat. Het gaat erom te weten wie je bent, een oneindige geest, het verblijf op aarde is slechts tijdelijk en een effect van creatie. Men wil niet langer deel uitmaken van een corrupt systeem wat misdaden, oorlogen, mensenhandel, (kinder-) misbruik, onderdrukking, armoede, vernietiging van het milieu en bedrog in stand houdt. Het gebruik van een wettelijke naam maakt je IMMERS medeplichtig hieraan! Niet alle vrouwelijke leden heten Jane Doe-755, omdat men juist van het gebruik en de identificatie met een wettelijke naam af wil, zodat men geen voeging (legal joinder) heeft met het systeem.
De groep predikt geen haat, wraak of veroordeling van anderen. We zijn immers allen MISLEID door het duistere, misbruikende, corrupte systeem. Dat betekent dat de groep iedereen in de gelegenheid wil stellen om op de schreden terug te keren, dat wil zeggen inclusief, rechters, deurwaarders, militairen, politiemedewerkers, overheidsdienaren et cetera. De veroordeling is aan ieder van ons zelf, DOOR JE DADEN BEN JE GEKEND !

niet illegaal in Nederland

De politie vermeldde uitdrukkelijk dat de “zwartrijdende gast in ons land” NIET ILLEGAAL in Nederland verbleef. Dat is correct, aangezien ze de naam gebruikte van Jane Doe-755, een EERWAARDIG BURGER is van THE CITY OF LONDON, tevens eigenaar van de CORPORATIE: DE STAAT DER NEDERLANDEN.

zwartrijden

wie betaalt de boete voor zwartrijden ?

De zogenaamde “Jane Doe-755″ heeft inmiddels het land verlaten, maar de openstaande boete is nog niet betaald.
Aangezien de Kroon eigenaar is van de wettelijke naam Jane Doe-755, is ze ook verantwoordelijk voor schulden van die naam (legal liability).
Derhalve kan worden aangenomen dat er reeds is betaald voor de boete.

Tot slot

Waarom is alle ophef omtrent iemands wettelijke NAAM nu zo nodig ?

Eigenlijk is dit de MEEST ESSENTIËLE VRAAG die gesteld moet worden !!!

Het is namelijk zeer opvallend dat voor zo een futiliteit alle landelijke media ingeschakeld moeten worden. Het antwoord is eenvoudig.

paniek over Jane Doe-755

De DUISTERE VORSTENDOMMEN, ELITE, de MACHTIGEN der aarden en alle zichzelf prostituerende hielenlikkers en graaiers raken hun GRIP op de SLAVEN kwijt.
Het systeem voelt haar einde naderen: Als slechts één iemand ontwaakt dan is het VERDOEMD ! En dit is gebeurd in de fictieve persoon van Jane Doe-755, de consequenties zijn enorm, de GEEST is uit de FLES.
Daarom is er grote PANIEK wanneer er iemand geen wettelijke naam meer gebruikt of een wettelijke naam in ere gebruikt. Dat betekent een OPENING naar het EINDE VAN DE SLAVERNIJ. Het EIND aan DE HEERSCHAPPIJ van het SYSTEEM van de HOER VAN BABYLON.

overleg op internationaal niveau

Bluf

Het hele spel van het systeem is niet meer dan één grote angstzaaierij en BLUF.
Zodra je geen wettelijke naam meer gebruikt heeft het niets meer over je te zeggen.
Politie, justitie en andere Kroondienaren weten dat ze NIETS over je te zeggen hebben als je geen wettelijke naam gebruikt en een eerzaam leven leidt.
Hun grote superioriteitsgevoel, waarmee ze denken zelfs overtredingen en misdaden te mogen begaan is MISPLAATST.
Het universum zal hen dat in herinnering brengen, natuurlijk recht heerst altijd. Ze schaden zichzelf, al kunnen sommigen daar niets aan doen omdat ze geen ethiek kennen. In het systeem bestaat geen EER.
Verlies de angst (illusie), JIJ, de lezer, hebt een ROYAL FLUSH in handen en kunt altijd je pokerhand laten zien tegen deze bluffers!
Maar … voor deze dode, waakhonden van de Kroon is het nog niet te laat, ze hebben nog altijd de gelegenheid om te stoppen met het verspelen van hun ZIEL.
Maar de tijd tikt … tik tok … tik tok … tik tok.

Je hebt een Royal FLush in handen, ga je die folden ?

Erfzonde

Wij allen hebben gegeten van de verboden vrucht van de boom … in allegorische zin onze stamboom, die ons verbond met het wettelijke systeem, waardoor wij konden eten, drinken, kopen en verkopen. Wij alle hebben geprofiteerd van de bacchanalen van de Hoer.
Bekijk nu eens voor jezelf in welke mate je verbonden bent met “DE WETTELIJKE NAAM” en de ficties die daarmee verbonden zijn. Ga voor jezelf na wat de consequenties zijn voor het niet langer gebruiken van de wettelijke naam.
Zie je nu hoezeer je gevangen zit in een ziek, onrein en dood systeem? Wil je tot je levenseinde blijven vechten voor je naam ?
Haal diep adem en luister naar je hart! Daarin ligt jouw oplossing. Neem kleine stapjes … en informeer je verder.

Conclusie: Jane Doe-755 betekent maar 1 ding:
……………………… Babylon is gevallen

Babylon the Big City is Gevallen

Het oordeel over Babylon
Openbaringen van Johannes
Hoofdstuk 17: 1-5

1 Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. 2 De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’.
Hoofdstuk 18: 1-8
1 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. 2 Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. 3 Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’
4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. 5 Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. 6 Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. 7 Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren! 8 Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig.

Het is volbracht - Babylon is Gevallen !

Jane Doe van Within Temptation:

Voetnoten:
1. G.I.F.T., ZIE gamete intrafallopian transfer (WIKIPEDIA); Als iemand frauduleus een wettelijke naam gebruikt ter identificatie, wordt iemands lichaam aangenomen/verondersteld eigendom van de Kroon te zijn, krachtens een gift van de gegeven naam, vanaf het punt van conceptie; over dit feit is geen openheid gegeven aan elk/ iedereen die een kind registreert. In de zelfde mate werd fraude gepleegd bij de ouders en is openheid hierover ook achterwege gelaten.
2. Het is niet mogelijk om copyright aan te vragen op namen, omdat dezelfde naam vaker voor kan komen. Copyright is alleen mogelijk op de inhoud (body of the work). Hoe is het dan toch mogelijk dat er copyright rust op een wettelijke naam? De naam is ingeschreven op een pagina in het register (allegorisch: Het Boek der Doden) en is derhalve onderdeel van de inhoud/body van dat register, wat eigendom is van de Kroon. Derhalve kan de Kroon eigendom claimen van jouw wettelijke naam, inclusief andere persoonsgegevens. Wanneer je jouw naam gebruikt, dan neemt de Kroon aan dat je de wettelijke naam gebruikt, waardoor je dus copyright schendt. Dat betekent dat jouw inhoud/body dus eigendom is van de Kroon. En dat noemen we slavernij.
Daarom is het een goed idee om het wettelijke systeem, inclusief copyright, gewoon te laten vervallen. Als we niets als ons eigendom claimen, dan zijn er geen standen en rangen meer en hebben we de beschikking over alles, samen.
3. Jane Doe-755 is BORN in the City of London State, but the BIRTH/BERTH was in Toronto. Elke wettelijke naam is “geboren” in the City of London State, maar de “geboorte/voor anker gaan” geschiedt elders.
4. info http://kateofgaia.wordpress.com, The Emerald Table is het dagelijkse radioprogramma op blogtalkradio (LINK)
 
truth pome by jollydee

dit artikel is geschreven op persoonlijke titel door BC, de inhoud ervan kan op geen enkele wijze in verband gebracht worden met kate u/v kaia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s