Verlies de naam –

Babylon Is Gevallen door kate of gaia

1. DE NAAM: is de ultieme sleutel tot het volledige systeem/KROON CORPORATIE-spel; de NAAM is de borgpen die een einde kan maken aan de hele wettelijke/controle constructie. Zonder een wettelijke NAAM (wat je bent als je instemt met wat “JOUW
NAAM” is) kunnen de systeemvampiers zich niet te goeddoen aan jouw levensbloed/goddelijke energie en creatiekracht, die zich doorgaans toont in de materiële spullen die we verzamelen.
Het is slechts je instemming met het feit dat je een WETTELIJKE NAAM (merkteken van het Beest) bent/hebt/gebruikt, die nodig is om je absolute spirituele contract in VOLLE KRACHT EN EFFECT te activeren (deal-met-de-duivel), waarbij jij SLAAF bent en de machthebbers van het systeem MEESTER zijn.
Als bewijs hiervoor kun je eens voor jezelf nagaan hoe vaak het in je dagelijkse bestaan draait om een WETTELIJKE NAAM en je zult ontdekken wat de reikwijdte is en de mate van controle die het systeem over je heeft.

2. REGISTER/REGISTRATIE etc.: Alles/Alle zaken die zijn geregistreerd zijn VOLLEDIG OVERGEGEVEN aan de KROON CORPORATIE met bewuste instemming (consent), zonder
wettelijke toevlucht of rechtmatig herstel, totdat zulke zaken verwijderd zijn door de INTENTIE om fraude te plegen (bewust of onbewust) aan het licht te brengen van hen die in dienst zijn van de KROON CORPORATIE.
Bv: Een geregistreerd kind is EIGENDOM van de KROON door instemming vanuit onwetendheid, waarbij de echte waarheid omtrent REGISTRATIE niet is onthuld. Dat is de
oorspronkelijke INTENTIE van de EIGENAREN van de DIENAREN van de KROON om onwetende en ongeïnformeerde mensen hun kinderen aan te laten bieden in slavernij van hun ziel, dus ook van hun lichaam. Houd in gedachten dat het de ziel is, waar men op
uit is.

3. GELD, GOUD, ZILVER, BEZIT, BITCOINS etc.: zijn allemaal illusies van waarde, terwijl jij de echte schepper bent van alle fysieke manifestaties. Geld, waarde buiten jezelf, is het gereedschap geweest, dat diende als tussenpersoon/medium en het mogelijk maakte dat
je werd leeggezogen van je energie en kracht. Geld en dergelijke heeft alleen waarde als men je zo gek heeft gekregen om te geloven dat het waarde heeft. Deze illusie is overigens wel de ultieme stoorzender en verwoester van scheppende zielen, letterlijk. Al het geld is gebaseerd op het ZIELSCONTRACT, dat we doorgaans de GEBOORTEAKTE
noemen.

4. GEBOORTEAKTE: Het “ERFZONDECONTRACT”. De NAAM waarvan je denkt/claimt dat deze van jou is, is NIET jouw creatie. Je “aangenomen NAAM” is een creatie van je ouders/familieleden/adoptieouders, NIET VAN JOU. Het is een originele creatie van iemand anders, die op haar beurt geregistreerd werd en dus in eigendom overgegeven werd aan de KROON CORPORATIE, zoals hierboven beschreven. Door dit bedrog was en is JE ZIEL letterlijk onderworpen aan slavernij, op basis waarvan alle GELD/SCHULD wordt gecreëerd. Er werd een waarde (schuld) aan je geboorteakte gehangen (als onderpand voor staatsleningen), gebaseerd op alle toekomstige inkomsten uit BELASTINGEN/LENINGEN/SCHULDEN die een kind verwacht wordt te betalen, zolang ze deel uitmaken van dit bedrog tegen de mensheid.
Bv: Van iemand wordt verwacht dat hij/zij een bepaald bedrag aan belasting zal betalen tijdens zijn/haar leven, dit bedrag wordt als waarde (schuld) aan de AKTE toegekend. Een kind dat geboren is in een rijk gezin zal een hogere waarde (schuld) toegekend krijgen dan iemand uit een lagere inkomensgroep. Dit is slavenhandel op zijn “fijnst”, het verdeelt en heerst over de mensheid in het wereldwijde LIJFEIGENE/KASTE/HIERARCHIE-systeem.

5. LEIDING EN CONTROLE: De rechtbanken en regeringen zijn de interne slaven van het systeem, zij hebben hun ziel al verkocht, van hen valt weinig meer te verwachten. Het echte bevel en de dwingende controle ligt bij de POLITIE/DEFENSIE, het zijn de waakhonden in de frontlinie, de angstzaaiers voor de machthebbers die boven de regeringen en rechtbanken staan, zoals de BANKEN/RELIGIES en hun leiders. De rechtbanken zijn eigenlijk niet meer dan “het beleg” voor de “boterham” van bedrog en illusie. Zonder de mogelijkheid om al op het laagste niveau met iemand een CONTRACT aan te gaan via de NAAM/NAMEN wordt het gehele controlesysteem vernietigd, vooral zij die aan de top staan van deze spirituele slavernijpiramide. Zonder NAAM worden alle hogere niveaus (uit)eindelijk vernietigd.

6. DRIEKROON: Deze bestaat uit ROME, CITY OF LONDON KROON CORPORATIE (stadsstaat) en WASHINGTON D.C., de onheilige drie-eenheid van de 3-in-1, 1-in-3 zoals geïllustreerd door de pauselijke tiara: Religie om onze geloofsovertuigingen, gedachten en spiritualiteit te beheersen, de rechtbanken en banken voor de controle over geld/contracten en de wereldpolitie/defensie om opstanden neer te slaan en om als bemiddelaar voor vampiers op het laagste niveau mensen te contracteren, zodat hun ziel kan worden leeggezogen.

7. MACHTEN DER DUISTERNIS: Dit is de ware aard van het spel waar de meerderheid van de mensheid blind voor is. Religies zijn gebruikt om je af te scheiden van de bron door je te laten geloven dat “god” buiten jezelf is, ze gebruiken het “verlosser-programma” om dit idee nog eens te versterken. Geld is het gereedschap dat wordt gebruikt om mensen gevangen te houden in louter de fysieke realiteit door hen zover te krijgen om alles buiten zichzelf van een waarde/prijskaartje te voorzien. Niets zou echter bestaan zonder mensen en hun creativiteit. Dood en pijn worden gebruikt om je ware essentie te onderdrukken, welke al het geschapene is. Een ander middel dat wordt gebruikt is taal. Als je spreekt heb je een zuivere frequentie-intentie, maar de corruptie bestaat hierin dat klanken/frequenties, die je gebruikt in WOORDEN en SPELLING (spell= toverspreuk), verschillende betekenissen kunnen hebben. Daarmee wordt onze energie (verdeeld en overheerst) omgeleid naar HUN creaties en controle.   Deze entiteiten KUNNEN zelf NIETS creëren, omdat ze geen ziel hebben en daarom volkomen machteloos zijn. Ze weten dit en zijn doodsbang, omdat ze weten dat dit hun ondergang betekent, voor eens en altijd. Wij zijn levende wezens met bewustzijn, terwijl deze entiteiten bewustzijn zijn zonder leven/ziel/geest. Ze zijn volledig en uitsluitend afhankelijk van onze INSTEMMING of spirituele overeenkomst (contract), die gemakkelijk bereikt kan worden via de NAAMSFRAUDE of door mensen financieel AF TE KOPEN (sellouts) of mensen privileges en gemak (die het ego strelen) voor te schotelen etc. Hun hele kaartenhuis/piramide is gebaseerd op dit FEIT: wij zijn de brandstof voor hun systeem/voertuig, zonder spirituele brandstof zijn ze vernietigd.

Het grootste programma waar we bij de massa tegenaan lopen is hun regelrechte ongeloof in eigen kracht en in hun eigen ware wezen. Door de mensheid op dit niveau te krijgen van geestelijke zwakheid en volledige onwetendheid is een meesterwerk geleverd. Het corrumperen van oude waarheden, herschrijven van onze geschiedenis en dit opdienen in scholen, kerken en alle niveaus van de zelfingenomen academische wereld (ego), was ook de intentie. Herhaal een leugen vaak genoeg en mensen zullen het geloven. Het is gemakkelijker om een enorme leugen aan de massa te verkopen, dan aan elk van ons één voor één. De media zijn het belangrijkste instrument om gedachten te sturen en te manipuleren, om alle leugens waar we als kind tot aan nu mee zijn geïndoctrineerd te versterken.
Er zijn veel zielloze wezens op deze planeet, de meeste van hen worden in machts- en controlerende posities geplaatst, hetzij politie, rechtbanken, media, kerken, regeringen, scholen, defensie, op alle niveaus. Angst is hun enig middel. Vanaf het moment dat je je eigen onsterfelijke natuur ontdekt, word je onaantastbaar, letterlijk.
De massahypnose van de mensheid is diep, je zult bij vrienden, familie, collega’s etc. van allerlei weerstand tegenkomen, dus doe geen moeite om diegenen wakker te maken die hebben ingestemd met het feit dat ze dood zijn. De feiten liggen allemaal op tafel, het is aan hen om er naar te kijken, niet aan jou. Plant gewoon een zaadje door er iets over te zeggen en loop weg. Ze zijn hetzelfde als de personen die te laat kwamen bij de Ark in de allegorie van Noah, laat ze verdrinken.
We zijn nu op het hoogtepunt aangekomen van de vernietiging van de eerder besproken zielloze entiteiten, voor eens en altijd. Hun ultieme pogingen om te redden wat er te redden valt zien we terug in het enorme aanbod van fearporn (berichten waar je bang van wordt zonder dat er een oplossing wordt aangedragen, zoals in de media), illusies en wanhoopsdaden. In dat proces brengen ze hun eigen schip tot zinken, ik zal slechts
gereedschap aanreiken om nu echt de stekker er uit te trekken. JIJ en alleen JIJ kunt jezelf redden, niemand anders, dus houd op met de doodvermoeiende pogingen om anderen te redden. Laat de doden de doden begraven, misschien dat ze het in een volgende ronde wel begrijpen, maar ze zijn niet jouw zorg. Blijf op koers. De weg naar huis is de weg van waarheid, van niets anders. Je bereidheid om “in waarheid te staan” is van jou, daar heeft niemand anders iets over te zeggen. De mate waarin je “in waarheid kunt staan” zal bepalen in welke mate je spiritueel onaantastbaar zult worden en dientengevolge lichamelijk onaantastbaar. Zo boven, zo beneden, immers.

Er bestaat geen tussenweg, je maakt deel uit van Babylon, of niet. Je bent ofwel meester of slaaf, sterfelijk of onsterfelijk. De ziel, JIJ, is oneindig. Het lichaam is enkel een biologische computer die je bedient. Je computer werd geïnfiltreerd en gecorrumpeerd (reptielenbrein, samengesmolten chromosomen) en afgescheiden van het verstand in je hartskern. De ziellozen kennen geen compassie, dus verwacht dit ook niet van hen. Ze zijn hetzelfde als droiden in films, geprogrammeerd om controle uit te oefenen en meedogenloos te moorden. Ze zijn gemakkelijk te herkennen. Ze zijn overal, zelfs in je eigen familie, vriendenkring etc. Het enige wat je hoeft te doen is “je weg daar doorheen voelen”. Laat je instincten en je hart je gids zijn. We zijn op dit moment deze realiteit exponentieel aan het opschonen. Hier heerst universeel recht oppermachtig, niemand kan of zal deze wet overtreden. Laat de meesters in bedrog je niet misleiden om je eigen liefdevolle compassie tegen jezelf te gebruiken, dit was immers steeds hun sterkste wapen (dat we het goede in alles zagen). De bio-borgs zijn al levenloos, volkomen afhankelijk van iedere gelegenheid om “leven” uit je te kunnen zuigen, maar net zoals bij een vampier, kunnen ze jouw realiteit niet binnenkomen zonder een uitnodiging. De enige uitnodiging die ze nodig hebben is elk gebruik van de wettelijke NAAM, zodat je het best alle banden en instemming daarmee kunt verbreken. Begrijp dit concept en je hebt de marionettenkoorden al doorgesneden. Je vermogen om opnieuw gebruik te maken van je creatiekracht (oorzaak zijn) zal direct terugkeren, evenals je vermogen om verstandig om te gaan met deze enorme krachten.
Aan de “walking dead” (je weet wie je bent), jullie tijd is voorbij, de misleidingen zijn machteloos, seconde voor seconde worden jullie uitgewist uit het bewustzijn, vanwege de parasieten die jullie zijn. Wij, met de levende zielen, zijn wakker, bewust en claimen onze realiteit terug, terwijl die van jullie nooit heeft bestaan. In het kort, ja, jullie zijn verdoemd. Een prettige dag gewenst!
kate !!!

http://losethename.com/wp-content/uploads/2014/08/Dutch-LoseTheName-Truth-FAQ-v1.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s