– Ons hart –

kurkhart

ONS HART

Ons hart is met het zonlicht opgestaan
en zal de maat des levens vroolijk slaan –
het gaat den dag uitdagend tegemoet,
want wat is sterker dan een zongemoed?

Ons hart juicht in des levens zegelied:
,,Hebt gij, als wij, der zonne schoonheid niet,
dan blijft uw wereld stroef en dor en dood,
dan wordt uw ziel nooit warm en licht en groot!”

Ons hart is met de zonne opgegaan
en wil zoo stralend in het leven staan
dat alles voor zijn heerlijkheid ontgloeit
en juichend leeft en lieft, ontbot en bloeit.

Komt, vult de harten met een zongedicht,
dat maakt het leven wondermooi en licht
en draag je liefde als de dageraad
die elken dag zoo stralend opengaat!

Jan.W.Jacobs

maya

In memoriam

Lieve Bert, er is een tijd voor Alles. Je fysieke afwezigheid een feit. Ik mis je hier! Dank je wel, ik schroom niet maar droom door……… dag 31 december 2013

Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis.

Galactic Ordening Dynamics

goodscientist use heart imagination morality shiva-shakti-modern

“helemaal kababi”

“tutterdetut”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s